HOME
ศาลในอดีต
เก็บตกมาเล่า
บุคคลสำคัญด้านกฎหมาย
ตามรอยสุภาสิต
ปรัศนี ...ทีละคำ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

โจรห้าเส้น บอกศาลา ริบราชบาตร ศาลทรัพย์เชลย

ศาลอาชญากรรมสงคราม

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

สมุหมรดก ทรัพย์พัทยา คนพวง ทาสในเรือนเบี้ย หับเผย

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

ศุภมาตรา ยกกระบัตร ตราภูมิคุ้มห้าม ตีนโรงตีนศาล บ้านเมืองมีขื่อมีแป

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

เมียกลางเมือง เมียกลางนอก เมียกลางทาษี หลบฝาก ฝากบำเรอ บังกัด สังขะลิกะบัญชร แม่เจ้าเรือน แม่หม้ายงานท่าน

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

เด็กเจ็ดเข้าเท่าเจ็ดสิบ ปรับไหม ไหมปลูกตัว โจรย่องสดมภ์ โจรตีชิง โจรฉกฉวย โจรลักเลียบ ประกันเชิงลา ใบบอก

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

พระรัชทายาท สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระหน่อพุทธเจ้า สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระมเหสีรอง พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ใหญ่

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

ใบสัตย์ ผู้ปรับ เผชิญสืบ โมฆพยาน ประไลยสักขีพยาน

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

สารตราหรือท้องตรา คุก ตราง นักโทษ

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

เฆี่ยน พธำมรงค์ แกงได ตราสิน

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

จำเลย ผู้ต้องหา บุพการี ผู้สืบสันดาน พระไอยการ ศุภอักษร สธัมมชาตบุตร อธัมมชาตบุตร อัญมณี ชู้เหนือขันหมาก ชู้เหนือผัว ชู้เหนือผี เชิงกระยาดอกเบี้ย นมบกอกพร่อง วิจักขณพยาน พลาดิสัย สินหัวบัวนาง ษมายุมแปลง สบเสีย ทุรศีลธรรม เดินเผชิญสืบ กระทงแถลง เกาะกุม

 
       

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

ข้าหลวงยุติธรรม ทะเบียนเลก ผู้รั้ง ไพร่ ไพร่สม
ราชศาสตร สมหุกลาโหม สมุหนายก เชือกกระแสพยาน

 
   

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

ตรุ ใส่ตรุ ทวน กดอุเบกษา วิสาสคาหโจร ปัณฐทูสะกะโจร

ทามริกโจร สารโจร ดัษกรโจร

 
   

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

จารีตนครบาล จักรปาณี ข้าหลวงพิเศษศาลยุติธรรม ศาลคดีต่างประเทศ สำรองผู้พิพากษา จกอบหรือจังกอบ

สมุหมรดก

 
   

ภาพประกอบ

 

ชื่อเรื่อง : ปรัศนี..ทีละคำ?

 

 

ตุลาการ จ่าศาล