สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญรับชมพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)

ล่าสุด 22 ก.ย. 2564

วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ขอเชิญรับชมพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม ในรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ (Virtual Event) จากบริเวณอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง             จังหวัดนครพนม รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบ Streaming Facebook Live เพจสื่อศาล และ COJ Talk                      ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา 

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved