ศาลจังหวัดปทุมธานี

ศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) เป็นศาลหัวเมืองอยู่ในเขตศาลมณฑล ปลูกสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2461 และใช้เป็นที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 จนถึง พ.ศ.2520 รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงขนาดหนึ่งบัลลังก์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก มีมุขยื่นด้านหน้า ออกแบบเป็นศิลปะผสมระหว่างอิทธิพลตะวันตกกับไทยอาคารนี้ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2539

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved