ฉลากงา

ลักษณะ : งาช้างแกะสลักลายที่ด้านปลาย ส่วนตัวด้ามงาช้างมีการจารข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

เลขที่วัตถุ : 11/2547

เลขลำดับ : 11

แบบศิลป์ : ัรัตนโกสินทร์

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.2 X ย. 15 x ส. 0.6 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้า เป็นเสมือนป้ายกำกับชื่อกฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่ม

สถานที่เก็บ : ห้องจัดแสดง

วันที่บันทึก : 2022-04-27

คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
เอกสารแนบ :

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved