มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา เพียงแค่คลิกมือ

Virtual Tour

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์โบราณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

  18 ต.ค. 2564
 • ขอเชิญอ่านหนังสือบรมนาถบพิตรแห่งศาลสถิตยุติธรรมในรูปแบบ e-Book

  ขอเชิญน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

  08 ต.ค. 2564
 • เปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  01 ต.ค. 2564
 • สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญรับชมพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)

  ขอเชิญรับชมพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม ในรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ (Virtual Event)

  22 ก.ย. 2564

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved