พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

     ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม
     ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
     การบริการ
     การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
     การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
     ประธานศาลฎีกา
     ศาลในอดีต  
     เก็บตกมาเล่า
  
     บุคคลสำคัญด้านกฎหมาย  

     ตามรอยสุภาสิต 

     ปรัศนี...ทีละคำ?

    
หนังสือหายาก  
     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
w

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-8413 โทรสาร 0-2512-8413

คุณเข้ามาชอบเว็บไซต์ของเราลำดับที่
How Many People Visit

ปรับปรุงล่าสุด 15 เมษายน 2552
Contact : insd@coj.go.th
Website best view at 1024 x 768 pixels  
Copyright?2009 By Academic Resources Center