มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา เพียงแค่คลิกมือ

Virtual Tour

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • นิทรรศการออนไลน์ : พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

  นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

  02 ส.ค. 2564
 • รำลึกบรรพตุลาการ

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิดชูและรำลึกถึงบรรพตุลาการศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผ่านวิดีทัศน์

  30 มี.ค. 2565
 • รายชื่อผู้โชคดี

  รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมหนูจุกตอบดีมีรางวัล "ส่งภาพถ่่ายคู่กับศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม อาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่า พร้อม Check in"

  12 ม.ค. 2565
 • กฎหมายสุโขทัย : นิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี

  นิทรรศการออนไลน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี

  13 ม.ค. 2565

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved