มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา เพียงแค่คลิกมือ

Virtual Tour

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

หนังสือหายาก

จดหมายเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • นิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

  23 ก.ค. 2564
 • แนะนำเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  19 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุเบื้องต้น

  06 ก.ค. 2564
 • แนะนำ e-Book เกร็ดประวัติศาสตร์การจัดตั้งศาลยุติธรรมไทย

  05 ก.ค. 2564

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved