มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา เพียงแค่คลิกมือ

Virtual Tour

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญรับชมพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)

  ขอเชิญรับชมพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม ในรูปแบบการจำลองสภาวะแวดล้อมออนไลน์ (Virtual Event)

  22 ก.ย. 2564
 • การปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  15 ส.ค. 2564
 • การประชุมคณะอนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564

  การประชุมคณะอนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

  27 ส.ค. 2564
 • นิทรรศการออนไลน์ : พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

  นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

  02 ส.ค. 2564

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved