มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา เพียงแค่คลิกมือ

Virtual Tour

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

หนังสือหายาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  26 ม.ค. 2566
 • โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  19 ก.พ. 2566
 • กฎหมายสุโขทัย : นิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี

  นิทรรศการออนไลน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี

  13 ม.ค. 2565
 • โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  15 พ.ย. 2565

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved