ศาลจังหวัดชัยนาท

ประวัติศาลจังหวัดชัยนาท

ศาลจังหวัดชัยนาท  เดิมชื่อศาลเมืองไชยนาท  อาคารศาลหลังแรกเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  พื้นสูงศอกเศษ  กว้าง  4 วา ยาว 6 วาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก  ที่บ้านหัวแหลม  ในท้องที่อำเภอเมืองชัยนาท ห่างจากที่ตั้งศาลปัจจุบันประมาณ  1 กิโลเมตร

พ.ศ.  2455   ได้รื้อถอนอาคารหลังแรกและปลูกอาคารที่ทำการ  ณ  บริเวณที่ตั้งอาคารปัจจุบัน  ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ดินบริเวณที่ว่าการทหารเป็นการย้ายมาพร้อมกับการตั้งเมือง  ต่อมาได้รื้อดัดแปลงรูปทรงใหม่ให้กว้างขวางขึ้นและได้ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง  แต่ก็ยังคับแคบ  ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการและบริการประชาชนผู้มาติดต่อ  ประกอบกับเป็นอาคารไม้เก่า  ทรุดโทรมไปตามสภาพ  ขาดความสง่างาม  ไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งความยุติธรรม  

เดือนเมษายน  2514   กระทรวงยุติธรรมขอตั้งงบประมาณสร้างอาคารศาลขึ้นใหม่  โดยรื้ออาคารศาลเดิมและก่อสร้างขึ้นในที่เดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น หลังคาทรงไทย ขนาด 7 บัลลังก์  มีตัวอาคารกว้าง  10.20  เมตร  ยาว  72.20  เมตร  

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2515   เสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยนาทแล้วเสร็จ

วันที่  27  เมษายน  2515   เปิดทำการ

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved