ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ประวัติศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.  2500 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงในบางจังหวัด จึงได้จัดตั้งศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยแบ่งอาคารด้านขวาชั้นล่างของอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ทำการ ประกอบด้วย ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องพิจารณา 1 ห้อง และห้องผู้พิพากษา 1 ห้อง  อาคารหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่  พ.ศ. 2452 (ร.ศ. 127) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       
พ.ศ. 2521 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาได้ใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นที่ทำการเรื่อยมาจนถึง  พ.ศ. 2557
       
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายที่ทำการศาลแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคารเชื่อมติดกัน มีห้องพิจารณาคดีจำนวน 8 บัลลังก์ และห้องพิจารณาเวรชี้ 1 บัลลังก์     
       
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เวลา 17.25 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved