ประธานศาลฎีกา

อดีตอธิบดีศาลฎีกา

๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๓๑ ส.ค. ๒๔๖๑


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved