• ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

 • เจ้าของผลงาน
  : ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
 • หมวดข้อมูล
  : หนังสือที่ระลึก
 • ปีที่พิมพ์
  : 2563
 • จำนวนหน้า
  : 100

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved