ทั้งหมด 12 รายการ

กฎหมายตราสามดวง : พระสมุดพระธรรมสาต

เลขที่วัตถุ : 5/2547

เลขลำดับ : 5

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นสมุดไทยขาวทำจากกระดาษข่อย ปกหน้า-หลังลงรักสีดำ เขียนข้อความหน้าปกด้วยเส้นทอง ภายในตัวเล่มเป็นกระดาษขาว เขียนด้วยหมึกสีดำมีตรา 3 ดวงประทับอยู่

สภาพ : พอใช้

ชนิด : กระดาษ

ขนาด :

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้นฉบับที่เก็บรักษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้น เป็นฉบับที่ศาลหลวงได้เก็บรักษาไว้

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

กฎหมายตราสามดวง : พระสมุด พีสูท ดำน้ำ ลุยเพลิง

เลขที่วัตถุ : 6/2547

เลขลำดับ : 6

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นสมุดไทยขาวทำจากกระดาษข่อย ปกหน้า-หลังลงรักสีดำ เขียนข้อความหน้าปกด้วยเส้นทอง ภายในตัวเล่มเป็นกระดาษขาว เขียนด้วยหมึกสีดำมีตรา 3 ดวงประทับอยู่

สภาพ : พอใช้

ชนิด : กระดาษ

ขนาด :

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้นฉบับที่เก็บรักษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้น เป็นฉบัยที่ศาลหลวงได้เก็บรักษาไว้

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

กฎหมายตราสามดวง : พระสมุด พระไอยการลักษณตระลาการ

เลขที่วัตถุ : 7/2547

เลขลำดับ : 7

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นสมุดไทยขาวทำจากกระดาษข่อย ปกหน้า-หลังลงรักสีดำ เขียนข้อความหน้าปกด้วยเส้นทอง ภายในตัวเล่มเป็นกระดาษขาว เขียนด้วยหมึกสีดำมีตรา 3 ดวงประทับอยู่

สภาพ : พอใช้

ชนิด : กระดาษ

ขนาด :

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้นฉบับที่เก็บรักษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้น เป็นฉบับที่ศาลหลวงได้เก็บรักษาไว้

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

กฎหมายตราสามดวง : พระสมุด กฎมณเฑียรบาล

เลขที่วัตถุ : 8/2547

เลขลำดับ : 8

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นสมุดไทยขาวทำจากกระดาษข่อย ปกหน้า-หลังลงรักสีดำ เขียนข้อความหน้าปกด้วยเส้นทอง ภายในตัวเล่มเป็นกระดาษขาว เขียนด้วยหมึกสีดำมีตรา 3 ดวงประทับอยู่

สภาพ : พอใช้

ชนิด : กระดาษ

ขนาด :

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้นฉบับที่เก็บรักษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้น เป็นฉบับที่ศาลหลวงได้เก็บรักษาไว้

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : รับฟ้อง

เลขที่วัตถุ : 9/2547

เลขลำดับ : 9

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 1.8 x ย 14 x ส 0.3 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : ลักขณโจร

เลขที่วัตถุ : 10/2547

เลขลำดับ : 10

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 1.3 x ย 14 x ส 0.5 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : พระราชกำหนดเก่า

เลขที่วัตถุ : 11/2547

เลขลำดับ : 11

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.2 x ย 15 x ส 0.6 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : กู้หนี้

เลขที่วัตถุ : 12/2547

เลขลำดับ : 12

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2 x ย 15.5 x ส 0.5 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : 36 ข้อ

เลขที่วัตถุ : 13/2547

เลขลำดับ : 13

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.1 x ย 15 x ส 0.6 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : กฎพระสงฆ์ 2

เลขที่วัตถุ : 14/2547

เลขลำดับ : 14

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.1 x ย 15 x ส 0.4 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : พระราชบัญญัติ

เลขที่วัตถุ : 15/2547

เลขลำดับ : 15

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2 x ย 14.5 x ส 0.4 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : พระธรรมสาต

เลขที่วัตถุ : 16/2547

เลขลำดับ : 16

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.1 x ย 15.5 x ส 0.6 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved