ทั้งหมด 5 รายการ

ฉลากงา : อาญาหลวง 2

เลขที่วัตถุ : 17/2547

เลขลำดับ : 17

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.2 x ย 14.2 x ส 0.5 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : พระธรรมนูน

เลขที่วัตถุ : 18/2547

เลขลำดับ : 18

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.1 x ย 14.4 x ส 0.5 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : พระราชกำหนด เล่ม 2

เลขที่วัตถุ : 19/2547

เลขลำดับ : 19

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.2 x ย 13.7 x ส 0.5 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

ฉลากงา : พระไอยการอุธร

เลขที่วัตถุ : 20/2547

เลขลำดับ : 20

แบบศิลป์ : รัตนโกสินทร์

ลักษณะ : เป็นงาช้างแกะสลักด้านปลายยอด ส่วนตัวด้ามงาช้างเขียนข้อความตามลักษณะชื่อกฎหมายด้วยหมึกสีดำ

สภาพ : ดี

ชนิด : งาช้าง

ขนาด : ก 2.1 x ย 14.5 x ส 0.5 ซม.

ประวัติ :

ได้รับมอบจากสำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจากงาช้างเป็นเสมือนป้ายชื่อบอกว่ากฎหมายตราสามดวงแต่ละเล่มมีชื่อเรียกตามลักษณะกฎหมายชื่อใด

สถานที่เก็บ : ห้องพิพิธภัณฑ์

วันที่บันทึก : 2023-06-06

แจกันกระเบื้องเคลือบ

เลขที่วัตถุ : 95/2548

เลขลำดับ : 384

แบบศิลป์ : จีน

ลักษณะ : แจกันกระเบื้องเคลือบ ทรงสูง ตรงกลางป่อง มีก้น พื้นสีขาว เขียนลายชายจีนนั่งบนม้านั่นถือพัด มีเด็กผู้ชายวิ่งเล่นอยุ่ใกล้ ๆ 2 คน

สภาพ : ดี

ชนิด : กระเบื้อง

ขนาด : ก 4 x ส 13.5 ซม.

ประวัติ :

สถานที่เก็บ : ห้องจดหมายเหตุ

วันที่บันทึก : 2023-06-06

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved